הסכם ממון ידועים בציבור

לקבלת ייעוץ לתהליך נכון

הסכם ממון ידועים בציבור

הסכם ממון ידועים בציבור

האם חלוקת רכוש בין ידועים בציבור דינה כדין בני זוג נשואים?

כאשר בני זוג לא נשואים מבקשים שיתוף בנכסים הרשומים על שם הצד השני עליהם להוכיח שני דברים.
האחד – כי היו ידועים בציבור.
השני – כי התקיימה בינהם כוונת שיתוף.

הפסיקה עסקה רבות בשאלה, מיהם ידועים בציבור ומתי דרישת אחד מהם לשיתוף בנכסים תאושר למרות אי היותם נשואים.
בני זוג ייחשבו כידועים בציבור, בהתקיים שני תנאים עיקריים:

  1. קיומם של חיי משפחה או חיי אישות.
  2. ניהול משק בית משותף

האם הלכת השיתוף שחלה על זוגות שנישאו לפני 1.1.74 חלה עם ידועים בציבור, משמע האם ניתן לקבוע כי נכסים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים תחול גם על ידועים בציבור קרי, נכסים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים שייכים לשני הצדדים גם יחד וכי בעת פרידה יש לחלקם שווה בשווה.

לבני זוג נשואים קיימת חזקה לפיה היתה להם כוונת שיתוף בנכסים, ובית המשפט יקבע כמעט בכל המקרים כי רכושם משותף הוא גם אם לא היו רשומים על שם שני הצדדים, בדיוק כפי שמתייחסים לחסכונות ולזכויות סוציאליות.

זו הנחה בסיסית של בית המשפט המראה כוונת שיתוף כחזקה, והרוצה לסתור אותה, נטל ההוכחה עליו.

מה הדין כאשר מדובר בידועים בציבור?

במקרה של ידועים בציבור, חזקה זו אינה קיימת באופן אוטומטי, ומי שטוען כי קיים שיתוף בנכסיהם, עליו נטל ההוכחה.

חזקת השיתוף במקרים אלו תחול לפי הפסיקה רק על אותם נכסים ששימשו את בני הזוג בחיי היום יום או שנרכשו יחד במהלך החיים המשותפים במימון אחיד.

דירת מגורים בה התגוררו בני זוג ידועים בציבור, בית המשפט נוטה להחיל עליה את חזקת השיתוף ולקבוע על כוונת שיתוף בדירה
לאור הסקירה המשפטית המתומצתת שלעיל, עולה חשיבות רבה של עריכת הסכמי ממון בין ידועים בציבור.

הסכם ממון או הסכם חיים משותפים או הסכם זוגיות בני הזוג מכריזים כי הם מנהלים משק בית משותף ומביעים בכך את כוונתם.

הצהרה זו מעניקה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה לדון בהסכמים אלו.
הסכום ממון או הסכם חיים משותפים יכול לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, אך אינו חייב והוא נכנס לתוקף בחתימת הצדדים.
כמו כן, נדגיש כי עריכת הסכם זוגיות חשובה בעיקר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש, מפני שבהעדר הסכם ממון, בני הזוג יהיו כפופים להלכת השיתוף.

מצב זה יכול לפגוע בזכויותיו וברכושו של הצד האמיד יותר, או להשאיר את הצד השני מקופח כלכלית לאחר הפרידה – גם אם תרם למערכת היחסים בדרכו, שלא ע"י צבירת נכסים.
חתימה על הסכם חיים משותפים, פותרת את הבעיות הללו.
ההמלצה לבני זוג אשר מתגוררים יחד לערוך הסכם ממון ידועים בציבור בו יפרטו את כוונת השיתוף שלהם בנכסים אלו או אחרים, יפרטו מה הוא הרכוש של כל אחד מהם, הנפרד, וכן מהו הרכוש המשותף שלהם וכיצד יחולק בעת פרידה.

מה קורה כאשר צד אחד מעוניין לערוך הסכם ממון ידועים בציבור והצד השני אינו משתף פעולה?

במקרה שכזה יש להבין את הנסיבות להחלטה של כל אחד מהצדדים. בהנחה שקיים פער רכושי בין הצדדים והצד אשר אינו רוצה לחתום על הסכם הממון בעל נכסים מועטים יותר יש לבדוק מה הסיבה לכך והאם היא נעוצה בסיבת הקשר שהוא נמצא בו.

אם אין לנו רכוש כלל, ואנחנו ידועים בציבור, האם נכון לנו לערוך הסכם ממון?

התשובה לכך אינה חד משמעית, ויש לקבל יעוץ משפטי לכך, אך ככלל כאשר אין במצב הנוכחי לבני הזוג רכוש, יתכן ועריכת הסכם ממון מתייתרת.

אם רכשתי לבתי דירה והיא מתגוררת כעת עם בן זוגה בו, האם יש צורך לערוך הסכם ממון?

במידה ומדובר בהתייחסות לדירה בלבד ניתן לערוך הסכם ממון קצר הנוגע לדירה בלבד בו מציינים ויתור על טענות עתידיות של בן הזוג בנוגע לדירה.

אם רובצת על הדירה משכנתא ובן הזוג משתתף בתשלומי המשכנתא, הרי אז הופכת הסוגיה למורכבת יותר ויש לעגן את ההסדרים הללו בהסכם ממון מפורט הנותן ביטוי גם למעמד תשלומי המשכנתא שניתנו על ידי הצד שאינו הבעלים של הדירה.
במקרה שכזה, אם בני הזוג יחיו חיים משותפים ארוכים יחדין, לא ינשאו, אך יביאו ילדים לעולם, יהיה צורך לתקן את הסכם הממון בהתאם לכוונותיהם כיוון שבית המשפט במקרים אלו יטה לראות בדירה, כנס משותף של בני הזוג.

האם נכס עסקי ייחשב משותף בין ידועים בציבור?

כפי שתארנו לעיל, חזקה על בני זוג נשואים שרכושם משותף הוא, הרי ברירת המחדל בידועים בציבור היא העדר שיתוף והטוען לשיתוף עליו נטל ההוכחה.

דירת מגורים של ידועים בציבור עשויה להיחשב נכס משותף כפי שקבענו לעיל, אך נכס עסקי לא יחשב משותף אלא אם יוכח אחרת.
לסיכום, ידועים בציבור אשר לאחד מהם או לשניהם רכוש, מומלץ לעגן את יחסיהם הרכושיים בהסכם ממון, או הסכם חיים משותפים כדי למנוע מחלוקות וסכסוכים בעת פרידה.

הסכם ממון לידועים בציבור אינו חייב לעבור את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, ומספיקה חתימת הצדדים לקיומו.

 

ייתכן ויעניין אותך עוד:

הסכם ממון לאחר נישואין – זה אפשרי

כמה עולה הסכם ממון – טווחי מחירים

הסכם ממון – למה צריך בכלל?

הסכם ממון לחיים משותפים

הסכם ממון וחלוקת רכוש

שאלות חשובות

האם אני צריך עורך דין שילווה אותי בתהליך גישור?

פעמים רבות שואלים אותי אם יש צורך בליוווי מקביל של עורך דין חיצוני להליך הגישור.

התשובה אינה חד משמעית, אבל ההמלצה היא לתת אמון במגשר ובצוות המקצועי שמלווה את התהליך.

 

 

מה יהיה עם הילדים?

לפני שאנו נפרדים פיזית, ומתחילים להתנהל כזוג גרוש, אנו חייבים לתת את הדעת לכל ההתנהלות היומיומית של הילדים במטרה למזער למינימום את השיבוש באורח החיים הרגיל והתקין שלהם. אין ספק שחייהם יראו מעתה אחרת, הם נאלצים להסתגן לאורח חיים חדש, אך תכנון, שיתוף פעולה שלכם, וראייה לטווח ארוך יקלו על ההתנהלות היומיומית, ויהפכו את השינוי להדרגתי.

למה לבחור בגישור גירושין?

כשאני בוחר נכון ובוחר בשבילי, "החיים שאחרי" לך ולילדיך יראו אחרת. הליך גירושין הינו מורכב רגשית ומלווה בהרבה טלטלות וחוסר וודאות. תוסיפו על זה מאבקים מיותרים על רכוש, וההתאוששות תהיה קשה וארוכה יותר.

יתרונות גישור גירושין עולים על הכל.

דילוג לתוכן