הפקדת ייפוי כח מתמשך – המדריך המלא

כשלא תהיו מסוגלים לנהל את עניינכם הכלכליים – מי תרצו שיעשה זאת עבורכם?
כשלא תהיו צלולים מה תהיה זהותו של הרופא המטפל שלכם?
האם ביתכם יושכר או ימכר בעת הצורך?

מה בין אפוטרופסות להפקדת ייפוי כוח מתמשך?

נכון לשנת 2018 ל 50,000 אנשים מונו אפוטרופסים. הרקע למינוי אפוטרופוס הוא ברוב המקרים דמנסיה, מוגבלות שכלית, מחלות זקנה, אוטיזם ומוגבלות נפשית. אוכלוסיה זו הינה חלשה ופגיעה המועדת לניצול ועל כן קיימת חשיבות רבה מאוד להגן על האינטרסים שלהם.

עד לתיקון החוק, אפוטרופסות היתה הדרך היחידה בה אחר יכול היה לדאוג לעינייניו של האחר, כל עוד זה לא הותיר כל ייפוי כוח נוטריוני או רפואי.

מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט בלבד ולאחר שהאדם הפך לבלתי מסוגל לדאוג לענייניו ואיבד את כשרותו המשפטית.

התיקון לחוק האפוטרופסות מאפשר לכל אדם אשר הינו בגיר, מעל גיל 18, לקבוע מי יהיה האדם אשר ידאג לרכושו, גופו וכלל ענייניו.

התיקון הינו מהפכה פרוצדורלית ועניינית כאחד.

ראשית, אדם באשר הוא אדם, יכול לקבל החלטה צלולה ועצמאית מי יהיה האדם אשר ידאג לכל ענייניו במקרה בו לא יוכל לעשות זאת, ומבחינה פרוצדורלית, אין צורך להאשר את המינוי בבית המשפט. מדובר על הליך של 2-3 פגישות עם עורך דין שהוסמך לכך.

הממנה יכול להגביל את סמכויות מיופה הכוח ויכול גם למנות מספר מיופה כוח, כאשר כל אחד מהם אחראי על תחום אחר.

 

מהן סמכויות מיופה הכוח?

מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם הממונה כל החלטה בקשר לענייינים המנויים בייפוי הכוח שהממנה היה רשאי לבצע והוא הסמיך את המיופה לעשותם במקומו. מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בכל מה שקשור לעניינים המנויים בייפוי הכוח, כמובן בכפוף לדין.

הממנה יכול לקבוע כי מיופה כוח אחד ידאג לענייניו הרכושיים והכספיים והאחר ידאג לענייניו האישיים והרפואיים.

ניתן להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח.

 

מה מיופה הכוח אינו יכול לבצע?

החוק מגביל את מיופה הכוח לבצע בשם הממנה פעולות מסוימות, אלא אם כן הוסמך מיופה הכוח על מפורשות. על כן חשוב מאוד לערוך את ההסכם ברחל בתך הקטנה כדי שכל מה שתחפצו בו יכנס לתוך הייפוי. הגבלה על מתן  תרומות, מתן מתנות, הלוואות, ביצוע פעולות במוצר פניסוני, משיכה מקופת גמל.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך אינו רק הליך פרוצדוראלי, יש בו אלמנטים רגשיים ומקצועיים. עורכי הדין שהוסמכו לעריכת ייפוי כוח מתמשך חייבים לעמוד על המשמר ולהיות בעלי חושים רגשיים מחודדים על מנת לנהל את ההליך באופן תקין ונכון.

מיהו מיופה הכוח?

מיופה הכוח אינו תאגיד, אלא אדם בגיר מעל גיל 18. הוא איש אמונו של הממנה. לא ניתן להיות מיופה כוח עבור יותר מ 3 ממנים, אלא אם אם בני משפחתו.

בבואכם למנות מיופה כוח, זכרו שמדובר בהחלטה מאוד משמעותית אשר תשפיע על חייכם בעתיד. חשוב שמיופה הכוח יכיר את הממנה, שניתן יהיה לסמוך עליו ובבוא העת הוא יפעל לטובת הממנה מתוך היכרות את רצונותיו ובחירותיו.

מיופה הכוח צריך להסכים להתמנות לתפקידו זה ועל כן הוא חלק מהתהליך. מיופה הכוח יהיה נוכח בפגישה עם הממנה ועורך דינו ויוסבר לו תפקידו. מיופה הכוח יחתום על ייפוי הכוח אחרי שהבין מה האחריות המוטלת עליו.

ניתן למנות מיופה כוח אחד או יותר וכן לחלק את תחומי האחריות של כל אחד מהם.

 

העניינים הכלולים בייפוי כוח מתמשך

עניינים רכושיים – הכוונה מתן סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות אשר נוגעות לעניניו של הממנה, לרבות השקעות, נכסי נדלן וניהולם, ניהול עסק וחשבונות בנק.

עניינים אישיים – כל הקשור לעניינים האישיים למעט העניינים הרכושיים כגו:, איכות החיים, צרכים יומיומיים, בחירת מקום מגורים, טיפול בבריאות ועוד כהנה וכהנה נושאים.

עניינים רפואיים  – החלטות על אישפוז, טיפול רפואי.

 

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

על עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכוח להגישו לאפוטרופס הכללי על מנת שיכנס לתוקפו בעת הצורך.

 

מתי נכנס ייפוי הכוח לתוקף?

ייפוי הכוח נכנס לתוקף רק כאשר הממנה לא מסוגל להבין ולקבל החלטות בעניינים הנכללים בייפוי הכוח – כמפורט לעיל. והכל בהתאם להוראות הממנה בייפוי הכוח. שיקול דעתו של מיופה הכוח אינו בלעדי והוא אינו יכול להחליט לבדו אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף. אדם נוסף הקרוב לממנה יכול להתווסף לקבל את ההחלטה או בהגשת חוות דעת מומחה.

 

לסיכום

  1. כוח מתמשך מאפשר לכם לשמור על עצמאותכם, כבודכם, כספכם, פרטיותכם, נכסיכם ורצונותיכם. מיופה כוח שמיניתם יכנס לתפקידו בעתיד, בעודכם בחיים וכאשר נבצר מכם להביע את רצונותיכם בעצמכם.
  2. מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לכם להפקיד את קבלת ההחלטות בענייניכם בידי אדם אשר אתם סומכים עליו.
  3. אתם בוחרים את זהות המיופה. ואתם יכולים לבחור כמה, כאשר כל אחד מהם יוכל להיות מופקד על ענין אחר: כלכלי, רכושי, חברתי, רפואי.
  4. עריכת ייפוי כוח מתמשך מתבצעת על ידי עורך דין אשר הוסמך לכך, היעזרו בעורך דין בעל זיקה לעולם דיני המשפחה ואף עוסק בתחום הגישור.
  5.  בבחירת מיופה כוח חשוב שתזכרו שאתם ממנים מישהו שיקבל החלטות במקומכם, לכן אל תרצו אדם זה או אחר בבחירתכם ואל תקבלו החלטה כדי שלא יפגע.
  6. בשיחה מקדימה שמתנהלת עמכם תביעו את רצונותיכם ותעלו כמה שיותר תרחישים עתידים העלולים לקרות בהתאם לרכושכם ולהתנהלותכם היום. בייפוי הכוח אתם תקבעו כיצד אתם רוצים שמיופה הכוח ינהג, ובמקביל תבחרו אחד שימשיך את דרככם או יקבלת החלטות כאילו אתם היתם שם במקומו, ככל שניתן. בחירת מיופה הכוח חשובה. זכרו, מיופה הכוח שבחרתם הוא איש אמונכם, אתם סומכים עליו שיעשה את ההחלטות הנכונות במקומכם, בעת הצורך. אתם יכולים לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ובאילו החלטות הוא יפעיל את שיקול דעתו.
  7. ייפוי כוח מתמשך לא נועד רק לאזרחים ותיקים, אלא גם לכל מי שמעוניין למנות את מקורביו שיקחו החלטות עתידיות במקומו בעת הצורך.
  8. ייפוי הכוח נכנס לתוקף במתן חוות דעת רפואית ובעזרת אדם נוסף מלבד מיופה הכוח.
 
*למורשים בלבד