יפוי כח מתמשך – המדריך המלא

לקבלת ייעוץ לתהליך נכון

ייפוי כח מתמשך

יפוי כוח מתמשך - המדריך המלא

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 (להלן: "החוק") חולל מהפיכה בזכויות האזרחים במדינת ישראל. אדם בגיר, מעל גיל 18, יכול למנות בעודו צלול וכשיר, מי יפעל בשמו בעניינים רפואיים, אישיים וכלכליים, בבוא העת בה חו"ח יחדל להיות כשיר לקבל החלטות.

המסמך יכול להיערך רק על ידי עורכי דין שהוסמכו על ידי משרד המשפטים ועברו הכשרה מקיפה ויסודית בעריכתו של מסמך שכזה.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך אשר מופקד על ידי עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי ושם מפרט הממנה איך ירצה שענייניו ינוהלו בהתקיים תנאים מסויימים, ומי יהיו אלו שינהלו אותם וזאת בהגיעו למצב בו לא יוכל לקבל החלטות אלה בשל אובדן כשירותו.

מה זה יפוי כח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

חשוב להבין 2 מונחים בסיסיים לצורך הבנת המושג ייפוי כוח מתמשך:

 • הממנה – הוא האדם אשר קובע באמצעות מסמך ייפוי כוח מתמשך אילו עניינים הוא ירצה שינוהלו בשמו על ידי בן אדם אחר. (להלן: "הממנה")
 • מיופה כוח – הוא האדם או האנשים אשר הממנה ממנה כדי שיפעלו בשמו ובמקומו כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת. (להלן: "מיופה הכוח")

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך אשר מקיף בתוכו את כל רצונותיו של הממנה שיפורטו בהמשך והוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי עורך הדין שמוסמך לערוך זאת עד אשר יופעל בעתיד ובעת הצורך. 
לפני כ 7 חודשים הגיעה אלי רחל (שם בדוי)  כבת 73 שהרגישה שהיא מתחילה לאבד את זיכרונה. היא שמעה על המונח ייפוי כוח מתמשך ורצתה להבין אם הוא יכול לעבוד לטובתה ולעזרתה. לאישה זו יש מספר דירות על שמה וכן חשבונות בנק והיה לה חשוב שתהיה לה שליטה עליהם כל עוד זה אפשרי.

זו דוגמה קלאסית למינוי מיופי כוח עבור ניהול נכסים של אדם בעודו בחיים ואשר מרגיש כי הוא מתחיל לאבד משהו מכשירותו. זו הדוגמה הקלאסית בה אנשים מחליטים לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך. ויודגש, זה שלב עריכת יפוי הכוח ולא כניסתו לתוקף.

היה חשוב לאישה זו גם הטיפול הרפואי שהיא תקבל, היכן תתגורר ובאילו כספים יממנו את טיפוליה. כל הפרטים הללו מפורטים בצורה יסודית במסמך ייפוי הכוח וישרת אותה בבוא העת.

מה ההבדל בין אפוטרופוס ליפוי כוח מתמשך

בעבר כאשר אנשים הגיעו למצב של אי כשירות עקב זקנה, תאונה, פציעה וכיוצ"ב מקורביהם היו צריכים לפנות לבית המשפט על מנת שזה ימנה אותם כדי שיוכלו לפעול בכל ענייניו הכלכליים, הרכושיים, הבריאותיים והאישיים של אותו אדם שחדל לתפקד.

עד אשר בני המשפחה לא מונו כאפוטרופסים הם לא יכלו לפעול בשמו של הקרוב להם ולדאוג לרווחתו. יתרה מזאת, הם לא יכלו למשוך כספים מחשבונו של יקירם על מנת שיממנו עבורו את הטיפול הרפואי.
תהליך  מינוי אפוטרופוס נעשה בדיעבד, קרי, אחרי שהאדם נכנס למצב אי כשירות.

בני משפחתו התחילו במרוץ הזמן לקבלת מינוי זה. התהליך לקח זמן רב מאוד, היה מסורבל וביורוקרטי שהכניס את כל המשפחה ללחצים ופרוצדורות מיותרות.

יתרה מזאת, לאחר שהתמנו כאפוטרופסים, במקרה הטוב, היו הם צריכים להציג דוחות תקופתיים בהם הם מפרטים את כל הפעולות שנערכו על ידם בשמו של קרובם. ללא ספק מייגע ומתסכל.

בנוסף, אם בני משפחה לא היו מסכימים מי מהם ימונה כאפוטרופוס אפשר היה להגיע לסכסוכים משפחתיים שרק דחו את הטיפול ביקר להם. במקרים כאלו המדינה היתה ממנה אפוטרופוס בתשלום, שאינו מוכר לבני המשפחה, והוא היה מקבל החלטות כלכליות, רכושיות ורפואיות בשם אביהם או אימם. מצב אבסורדי ללא ספק.

 

מעורבותה של המדינה בחיי הפרט בתקופת מינויים אפוטרופסים היתה רבה ומסורבלת והקשתה רבות על כל המבקשים לדאוג ליקיריהם.

תיקון החוק הביא עימו כאמור בשורה גדולה מאוד. לא רק שהממנה הוא זה שיקבע מי ינהל את כל ענייניו, הרי המחוקק הקל משמעותית על בני משפחתו של הממנה וביטל כמעט לחלוטין את כל העניינים הבירוקרטיים והמסורבלים שתוארו לעיל. ייפוי כוח מתמשך נערך כאשר הממנה נמצא בכשירות ובצלילות והוא זה שקובע מי יהיה זה שימונה ויופקד על ענייניו בבוא העת.

המדינה כמעט ולא מעורבת יותר בכל העניינים של הפרט.

הפעלתו של ייפוי הכוח המתמשך בבוא העת, קרי כניסתו לפועל, הינה פרוצדורה מהירה ופשוטה שמתרחשת תוך ימים מרגע כניסתו של הממנה לאי כשירות, לאחר שאושרה על ידי רופא מומחה בעניין.

ההבדלים בין אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך הינם ברורים, מתהליך מייגע, ארוך, ביורוקרטי שנעשה בדיעבד אנו צועדים לכיוון קלות ופשטות ומאפשרים לעצמנו לקבוע מבעוד מועד מי יפעל בשמנו כאשר לא נוכל לעשות זאת.

זו הקלה לא רק עבור הממנה, אלא ללא ספק עבור מיופי הכוח, הילדים או המקורבים של הממנה.
אלו אינם צריכים יותר להתעסק בזמנים דחוקים בבקשות למינויים כאפוטרופסים, אינם צריכים לדאוג למימון הוצאות רפואיות ויודעים בדיוק מה התכוונו הוריהם וכיצד הם היו רוצים לפעול בשמם.

למה צריך ייפוי כח מתמשך

בשנה האחרונה היינו עדים למצב שאף אחד מאיתנו לא דמיין שיקרה, מגפת הקורונה שיבשה עבור כולנו את החיים ויצרה כללים חדשים, הסתכלות חדשה והבנה שאף אחד לא חסין ובריאותנו יכולה להיפגע בכל עת. ואם לא די בכך, הרי ההידרדרות יכולה להגיע במהירות כה רבה, כפי שראינו בתקופת האחרונה.
אנחנו נוהגים לערוך צוואה וזה דבר שבשגרה, דואגים שרכושנו יחולק כפי שאנחנו חפצים בו לאחר מותנו. לעיתים קרובות בריאותנו מדרדרת, לצערנו, ואפילו בפתאומיות, ויש לקבל החלטות עבורנו במצבנו זה. מצב בו אנחנו עוד בחיים. מסמך ייפוי כוח מתמשך בא לענות בדיוק על צורך זה.

תארו לעצמכם מה היה קורה אילולא היה ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בתקופת הקורונה, כשבתי המשפט היו סגורים ולא היו מצליחים לתת מענה למינוי אפוטרופסים.

למרבה המזל נכנס החוק לתוקף כבר בשנת 2016 והוא מהווה פתרון מהיר ויעיל עבור כל אלו שאינם יכולים לדאוג לענייניהם וצריכים להיסמך על ילדיהם, קרוביהם או מכריהם, ובלבד שערכו מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך.

מסמך ייפוי הכח המתמשך נותן פתרונות לממנה ולבני משפחתו להתמודד עם מספר רחב של מצבים בהם הממנה מאבד את יכולת השיפוט שלו, את כושרו ואת צלילותו עקב מצב רפואי מתמשך או פתאומי, דמנציה או אלצהיימר, ובשל כך לא יכול להחליט על כל ענייניו.
הממנה מחליט בעודו צלול וכשיר וממנה את מי שיחפוץ בו או בהם שינהלו במקומו את ענייניו הרכושיים, האישיים והבריאותיים.

רמי (שם בדוי)  שהגיע למשרדי לפני כשנה, מינה את ילדיו למיופי כוח במסמך ייפוי כוח מתמשך.

לפני כחודשיים מצבו הבריאותי הדרדר בפתאומיות והיה צורך לפעול במהירות להעניק לו טיפול רפואי יקר מאוד.
לאחר שרופאו האישי של רמי חתם על אי כשירותו, הגשנו את הבקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך והוא נכנס לתוקף תוך מספר ימים בודדים. ילדיו של רמי הצליחו למשוך את הכספים מחשבונו ולממן במהירות את הטיפול המבוקש ובכך לדאוג לאביהם.

מצבה של רחל, הלקוחה שערכה ייפוי כוח מתמשך לפני כ 7 חודשים הדרדר.
בנותיה החלו להרגיש כי היא מפזרת כספים רבים ואף רכשה רכב חדש למרות שחודשיים קודם רכשה אחד אחר. התנהגותה עוררה בהן חשד גדול שהיא הופכת דמנטית במהירות רבה והחליטו להתייעץ עם רופאה גריאטרית בנושא.
הרופאה, המכירה את הלקוחה באופן אישי, ערכה מבחנים וקבעה חד משמעית שהיא אינה אחראית למעשיה ואינה יכולה לקבל החלטות כלכליות ו/או אחרות. בנותיה של רחל פנו לאפוטרופוס והפעילו מידית את ייפוי הכוח ובכך לקחו פיקוד על חייה של האישה והגנו על נכסיה עבורה.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה פרוצדורה ארוכה ומסורבלת. היא אינה מיועדת רק לאזרחים ותיקים בני הדור השלישי, אלא לכל אחד.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

 • תושבי ישראל.
 • בגירים מעל גיל 18.
 • כל מי שמבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך וצלול כדי לחתום עליו.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

 • אדם פרטי בלבד (לא תאגיד)
 • בגירים מעל גיל 18.
 • אדם יכול לשמש כמיופה כוח עבור מקסימום 3 ממנים, אלא אם מדובר בבני משפחתו.
 • מי שלא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.
 • הוא לא הוכרז כפושט רגל
 • הוא אינו עורך דין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

כיצד עורכים ייפוי כח מתמשך

עריכת המסמך מתבצעת על ידי עורך דין אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים בהכשרה מקצועית לערוך מסמך זה.

עורך הדין נפגש עם הלקוח במשרדו או בבית הלקוח ועובר עמו על שאלות ונושאים מגוונים שירכיבו לאחר מכם את כל המסמך.

בייפוי הכוח הממנה יפרט את העניינים שבהם  מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו. הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסה לתוקף של ייפוי הכוח וכן לעניין פקיעתו.

מהם הנושאים אשר הממנה יכול לכלול בייפוי הכוח המתמשך?

 • עניינים רכושיים

מפורטים להלן נושאים רכושיים שיש לתת עליהם את הדעת בעת עריכת ייפי הכוח המתמשך.

אלו נושאים חלקיים בלבד, לרשימה המלאה יש לפנות לעורך הדין המוסמך לערוך מסמך זה.

 1. הממנה יקבע באיזה תאריך יכנס לתוקף ייפוי הכוח בענייניו הרכושיים ו/או על סמך קביעה של גורם מוסמך שהוא אינו מבין בדבר.
 2. הממנה יכול לקבוע כי יפוי הכוח יפקע מעצמו בהתקיים נתונים מסויימים.
 3. נדל"ן – מיופי הכוח יהיו רשאים מפורשות לפעול בניהול נכסי הנלדן לרבות מכירה העברה לבן משפחה וכד'.
 4. ניהול עסק – הממנה יכול למנות את מיופי שכוח שיקבלו החלטות בניהול השוטף של העסק, לרבות העסקת עובדים ותשלומי משכורות. מומלץ מאוד לפרט ככל שניתן את ההתנהלות על מנת שלא לייצר חיכוכים מיותרים.
 5. רכבים – רצוי לפרט מה יעלה בגורל רכבי הממנה בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף.
 6. ניהול חשבונות הבנק – כיצד ינוהלו חשבונות הבנק של הממנה, האם תוגבל משיכת כספים מהחשבון ובאילו מקרים.
 7. תרומות
 8. מתנות
 9. הלוואות
 10. התייחסות למוצרים פנסיוניים.

 

 • עניינים אישיים

העניינים האישיים  נוגעים לרווחתו של הממנה לצרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו וענייניו הנפשיים או החברתיים.

אלו נושאים חלקיים בלבד, לרשימה המלאה יש לפנות לעורך הדין המוסמך לערוך מסמך זה:

 1. הגדרת מקום המגורים של הממנה
 2. הנחיה ברורה לאיזה בית דיור מוגן מעדיף הממנה לשהות בו.
 3. האם ירצה מטפל זר או מטפלת.
 4. האם ירצה לבקר בבית כנסת ומה התדירות
 5. תרופות, ביגוד, מזון – סיפוק צרכים שוטפים.

 

 • עניינים רפואיים

העניינים הרפואיים כוללים קבלת החלטות המתבקשות מצד גורמים רפואיים:

אלו נושאים חלקיים בלבד, לרשימה המלאה יש לפנות לעורך הדין המוסמך לערוך מסמך זה:

 1. ניתוחים
 2. שיטות טיפול,.
 3. רכישת תרופות
 4. אשפוזים
 5. העלויות לטיפולים הרפואיים

לאחר שיחתו של עורך הדין עם הממנה, ולאחר שבדק את צוואתו והוסברו כל המשמעויות של עריכת המסמך, מתקיימת פגישה של עורך הדין עם מיופי הכוח.

עריכת יפוי כח מתמשך

הפגישה עם מיופיי הכח

בפגישה זו מסביר עורך הדין את בקשותיו של הממנה על כל הרבדים. על מיופי הכוח להבין את המשמעות, האחריות והסמכויות שניתנו להם וכיצד יפעלו בבוא העת. בנוסף, מיופי הכוח יקבלו הסבר מה הם אינם מוסמכים לעשות ומהם העניינים אשר מחייבים את אישור בית המשפט.

הצהרת עורך הדין

לאחר פגישת עורך הדין עם הממנה ועם מיופי הכוח נפגשים כל הצדדים בפגישה נוספת לחתימה על גבי כל המסמכים אשר יוגשו לאפוטרופוס הכללי. עורך הדין אשר ליווה את הממנה מצהיר בהצהרת עורך דין בין היתר כדלקמן:

 • שהממנה אינו אדם בעל מוגבלות הזקוק להתאמה.
 • שהוסבר לממנה כי באפשרותו לקבוע אדם שתימסר לו הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אדם מיודע שיקבל דיווח ואת היקף המידע.
 • עורך הדין עוד מצהיר כי הסביר לממנה שהאדם המיודע אינו יכול להיות קרוב משפחתו של מיופה הכוח אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה.
 • שהוסבר לממנה את כל המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח ועל כל החלופות הקיימות בדין.
 • שהוסבר לממנה כי מיופה הכוח אינו רשאי לבצע פעולות הקשורות לטיפול רפואי בסוף החיים לפי חוק החולה הנוטה למות.
 • שהוסבר לממנה כי עליו לתת הוראות מפורשות בכל הנוגע למתן תרומות, הלוואות, משיכות כספים מסכומים הנקובים בחוק.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך - איך בוחרים ומה כדאי לבדוק

אחרי שהשתכנעתם, כי קיימת חשיבות רבה לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, עליכם לבחור את עורך הדין אשר ילווה אתכם בתהליך.

בבואכם לבחור בו שימו לב למספר דברים חשובים:

 • ראשית, יש לבדוק שעורך הדין מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך באתר משרד המשפטים. לבדיקה לחצו כאן –

http://www.israelbar.org.il/lawyer_list.asp?1=1&menu=3

 • מומלץ מאוד שעורך הדין יהיה מתחום דיני המשפחה, שכן יש חשיבות לניסיונו בנושאים משפחתיים ומחלוקות שעלולות לצוץ בזמן מינוי מיופי הכוח. לא מעט פעמים קיימת רגישות את מי למנות ואיך להודיע למי שלא ממונה.
 • וכמו בכל עסקה ערכו בדיקה למי אתם מתחברים ברמת איכות השירות ובזמינות.

ייפוי כח מתמשך מחיר - כמה עולה ייפוי כח מתמשך

כמה עולה ייפוי כח מתמשך?

עלות ייפוי כוח מתמשך אינה אחידה. המחיר המומלץ של לשכת עורכי הדין הינו 5,000 ₪ עבור עריכת ייפוי כוח אחד ו 7,000 ₪ לזוג (לא כולל מע"מ). ניתן למצוא מחירים בסדר גודל של בין 3000 ₪ ל 10,000 ₪.

כיצד נקבע מה תהיה עלות ייפוי כוח מתמשך?

עורכי הדין העוסקים בתחום מבינים כי יש לתמחר את עריכת ייפוי הכוח לפי מספר פרמטרים:

 • מספר הפגישות עם הלקוח ועם מיופי הכוח. מינימום 2 פגישות והמקסימום יכול להימשך גם עד 5.
 • מורכבות ייפוי הכוח המתמשך – ככל שכמות ומורכבות הנכסים גדולה יותר כך מושקעת עבודה רבה יותר ולכן יש לקחת בחשבון שעריכת המסמך תהיה ממושכת יותר ובהתאם לכך מחירו.
 • נסיון ומקצועיות עורך הדין – כמו בכל תחומי המשפט, יש חשיבות לנסיונו וותק עורך הדין בעריכת ייפוי הכוח הללו. יש לבדוק היטב שעורך הדין מוסמך לערוך את המסמך והוא עבר הכשרה מיוחדת לכך על ידי משרד המשפטים.

מעבר לשכר הטרחה של עורך הדין לא נדרשות הוצאות נוספות, משרד המשפטים אינו גובה אגרה כלשהי להפקדת ייפוי הכוח או להפעלתו.

מחיר של ייפוי כוח מתמשך נמוך משמעותית מתהליך של מינוי אפוטרופוס לרבות תשלום בגין שכרו. אפוטרופוס זכאי לקבל שכר על תפקידו בעוד מיופי כוח בייפוי כוח מתמשך הם בד"כ קרובי משפחתו של הממנה ואינם מקבלים שכר עבור מינויים. תשלום עבור האפוטרופוס מתבצע מכספי האדם שהוא מונה לו ומנכסיו.

לא מעט אנשים שואלים: למה ייפוי כוח מתמשך יקר כל כך? העלות אינה יקרה אם פורטים את שעות עבודתו של עורך הדין (לפחות 10) הכוללות את זמן הפגישות עם הלקוח הממנה , עם מיופי הכוח ובנוסף זמן רב לעריכת הטופס המקוון ושליחתו למשרד האפוטרופסות.

הפקדה של ייפוי כח מתמשך

לאחר שעורך הדין קיים את פגישותיו עם הממנה ועם מיופי הכוח עליו להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי. ללא ההפקדה לא ניתן להפעיל בעתיד את ייפוי הכוח.

עורך הדין  מפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באמצעות כרטיס חכם במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים. לאחר ההפקדה האפוטרופוס הכללי עובר על המסמך ומאשר או דוחה אותו. ממועד הפקדת ייפוי הכוח ועד לכניסה שלו לתוקף יקבל הממנה אחת לשלוש שנים תזכורת אם ירצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך

לאחר שהמסמך אושר אצל האפוטרופוס הכללי הוא נשאר במשמרת עד אשר מיופי הכוח מוצאים לנכון שיש להפעילו. מתי תרחישים אלו קורים?

בנותיה של רחל, מהסיפור לעיל, הרגישו כי דעתה אינה צלולה והיא מבצעת פעולות כספיות לא הגיוניות ופזיזות. ברגע שנדלקה נורה אדומה הן החליטו לפנות לרופאה האישית של אמם והיא אכן קבעה שרחל דמנטית ברמה גבוהה ולכן עליהן לקחת פיקוד על ענייניה. לאחר שהרופאה אישרה וחתמה על מכתב מיוחד, הגישו הבנות את המסמך לאפוטרופוס שאישר כניסה מידית של ייפוי הכוח המתמשך.

איך מפעילים ייפוי כוח מתמשך?

ניתן לעשות זאת בשני אופנים:

 1. הזדהות באמצעות כרטיס חכם של מיופי הכוח הכוללת העלאת הצהרה של בקשה לכניסה לתוקף לפי ההוראות הכתובות כאן :
  https://www.gov.il/BlobFolder/news/regulation_24-03-20/he/explain-13-09-20.pdf

 

 1. כניסה לאיזור האישי של מי שנרשם במערכת של האפוטרופוס הכללי במועד ההפקדה בכתובת זו:
  https://www.gov.il/he/general/hizdahut_memshaltit

 

ייפוי כוח מתמשך בבנק

נושא שחשוב מאוד להקדיש לו זמן הוא התנהלות מול הבנקים ביפויי כוח מתמשך וייפוי כוח כללי.

יש לא מעט אנשים אשר ממנים את ילדיהם כמיופי כוח בחשבונם בבנק על מנת שאלו יבצעו פעולות בשמם. ייפוי כוח שכזה מתבטל כאשר אדם מאבד את יכולתו הקוגניטיבית והוא פג באופן מיידי.

במקרה בו לא נערך ייפוי כוח מתמשך יש למנות אפוטרופוס שיפעל בחשבון הבנק של מי שכשירותו אבדה. ולכן, על מנת להמשיך את ייפוי הכוח הקודם, הכללי, יש לערוך מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך, שיבוא במקום זה שבוטל.

זו אחת הסיבות החשובות ביותר לעריכת ייפוי כוח מתמשך. היכולת של בני המשפחה להמשיך ולנהל את חשבון הבנק של הורינו גם כאשר הם מאבדים את כשירותם, להמשיך לשלם עבורם חשבונות שהתחייבו אליהם, לנהל את כספם, השקעותיהם והתחייבויותיהם.

החשיבות היא כפולה – לייצר מנגנון שיאפשר לחשבון הבנק להמשיך ולהיות פעיל וכן לעשות סדר בחלוקת האחריות המשפחתית מבעוד מועד בכל העניינים המנויים לעיל. עריכת ייפוי כוח מתמשך יכולה למנוע קרע במשפחה, למנוע בירוקרטיה אין סופית מול המוסדות הממשלתיים והבנקים ובעיקר היא חוסכת המון עוגמת נפש.

 

לסיכום, חשיבות עריכת ייפוי כח מתמשך היא כה גדולה, מעבר לכך שהיא מאפשרת לממנים לחיות את סוף חייהם בכבוד היא מלקה משמעותית על כל אלו אשר נותרו לטפל בממנה.

קישורים חשובים בנושא ייפוי כח מתמשך

 • לאיתור עו"ד מוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך – לחצו כאן
 • למידע כללי בנושא ייפוי כוח מתמשך – לחצו כאן
 • לכניסה לאתר הכשרות המשפטית – לחצו כאן
 • להרשמה למערכת הזדהות ממשלתית – לחצו כאן
 • להפקדה של ייפוי כוח מתמשך באמצעות אתר ממשל – לחצו כאן

שאלות חשובות

האם אני צריך עורך דין שילווה אותי בתהליך גישור?

פעמים רבות שואלים אותי אם יש צורך בליוווי מקביל של עורך דין חיצוני להליך הגישור.

התשובה אינה חד משמעית, אבל ההמלצה היא לתת אמון במגשר ובצוות המקצועי שמלווה את התהליך.

 

 

מה יהיה עם הילדים?

לפני שאנו נפרדים פיזית, ומתחילים להתנהל כזוג גרוש, אנו חייבים לתת את הדעת לכל ההתנהלות היומיומית של הילדים במטרה למזער למינימום את השיבוש באורח החיים הרגיל והתקין שלהם. אין ספק שחייהם יראו מעתה אחרת, הם נאלצים להסתגן לאורח חיים חדש, אך תכנון, שיתוף פעולה שלכם, וראייה לטווח ארוך יקלו על ההתנהלות היומיומית, ויהפכו את השינוי להדרגתי.

למה לבחור בגישור גירושין?

כשאני בוחר נכון ובוחר בשבילי, "החיים שאחרי" לך ולילדיך יראו אחרת. הליך גירושין הינו מורכב רגשית ומלווה בהרבה טלטלות וחוסר וודאות. תוסיפו על זה מאבקים מיותרים על רכוש, וההתאוששות תהיה קשה וארוכה יותר.

יתרונות גישור גירושין עולים על הכל.

דילוג לתוכן