האפוטרופוס הכללי ליפוי כח מתמשך

לקבלת ייעוץ לתהליך נכון

האפוטרופוס הכללי ליפוי כח מתמשך

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי הינו אגף במשרד המשפטים אשר פועל בשלושה מישורים: חדלות פרעון, אפוטרופסות וירושה.

מהם תפקידיו העיקריים של האפוטרופוס הכללי?

א. האפוטרופוס הכללי מפקח על אפוטרופוסים שמונו על ידי המדינה
ב. הליכים לפי חוק הסעד וחוק הצהרת מוות.
ג. מכוח חוק הירושה האפוטרופוס מפקח על מנהלי עזבון לרבות קבלת דוחות מהם.
ד. גילוי וניהול רכוש של נעדרים.
ה. ייצוג של היועץ המשפטי לממשלה בערכאות המשפטיות בנושאים הקשורים לירושה, כשרות משפטית, אפוטרופסות ועוד.
ו. כינוס נכסים רשמי
ז. רשם לענייני ירושה
ח. נאמן הציבור.

חוק האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי פועל בכפוף למספר חוקים בהתאם לנושא ואחד מהם הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שתוקן בשנת 2016 משנה את החברה בישראל ומאפשר לאזרחי המדינה להחליט על איכות חייהם לפני שהם מאבדים חו"ח מכשירותם.

על פי תיקון 18 נקבע, כי לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם קיימות חלופות את מגבילות פחות את חירותו ועצמאותו.

המסמך זה שינה את פני החברה בישראל והוא מכונה ייפוי כוח מתמשך.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מסעיף 32 א מפרט את כל האמור לגבי ייפוי כוח מתמשך החל מהגדרה מיהו הממנה, מי רשאי להתמנות כמיופה כוח ראשי ומחליף.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע בעודו צלול מי יטפל בענייניו הרכושיים, הבריאותיים והאישיים.

ייפוי כוח מתמשך – עריכה והפקדה

לקריאה נרחבר על יפוי כח מתמשך לחצו >>

עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו תהליך של 2-5 מפגשים בין עורך הדין המוסמך לבין הממנה ומיופי הכוח, שם הוא חוקר ומברר מה רצונו של הממנה לגבי עתידו ומהם יכולותיהם של מיופי הכוח להיכנס בנעליו של הממנה בעת הצורך.

הממנה מגדיר ומפרט כיצד ירצה שינוהלו חשבונות הבנק שלו, האם תהיה הרשאה להוציא כרטיסי אשראי בשמו.

כיצד ירצה שיפעלו מיופי הכוח בענייני רכושו, האם ניתן יהיה למכור את הנכסים (בכפוף להוראת בית המשפט), ולאיזו מטרה, מה בדבר השקעות והתנהלות פיננסית, ומה לגבי ביטוחים וקופות הגמל שלו.
עוד מגדיר הממנה כיצד ירצה שיטפלו בו אם יגיע לאי כשירות, האם ירצה להמשיך ולהתגורר בביתו או אולי יועבר לדיור מוגן.

מה תהיה זהות המטפל הסיעודי שלו, והאם יהיה זה מטפל או מטפלת. ממנים רבים מציינים כיצד היו רוצים לשמור על טיפוחם בתקופת אי כשירותם ויורדים לרזולוציה של מספרה, קוסמטיקה וכל דבר נוסף שישמור על רווחתם.

במקביל לעריכת ייפוי כוח מתמשך חותמים ממנים רבים על טופס לפי חוק החולה הנוטה למות בו הם מצהירים כי אין ברצונם להיות מחוברים למכונת הנשמה ו/או הזנה באם יוגדרו כחולים הנוטים למות.
לאחר שעורך הדין נפגש עם הממנה ומיופי הכוח הוא עורך את המסמך על פי כל הכללים והתקנות המופיעים בחוק.

רק עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי מוסמך לערוך מסמך זה ולהגישו בצורה מקוונת לאתר האפוטרופוס הכללי. לאחר הגשת המסמך באופן מקוון, האפוטרופוס הכללי מאשר את הפקדתו והוא נמצא במשמורתו עד אשר יכנס לתוקף.

האפוטרופוס הכללי מאשר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך או מבקש לתקנו, הכל בהתאם להוראות החוק וכשירותו של המסמך.

ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי עד אשר ייכנס לתוקף.

כיצד נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף בהתאם לחוות דעת מומחה או לפי הוראת הממנה בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך.

מיופי הכוח נדרשים להגיש הצהרה שלפיה הממנה אינו כשיר ואינו מסוגל להבין בדבר ועל כן יש להפעיל את ייפוי הכוח.

מיופי הכוח אשר התמנו על ידי הממנה מגישים לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף את ייפוי הכוח. לאחר שמוגשת ההצהרה, מעביר האפוטרופוס הכללי את הטיפול בבקשה למחוז הגיאוגרפי הרלוונטי לפי מגוריו של הממנה.

הטיפול בבקשה הינו מהיר ותוך 3 ימי עסקים בד"כ מיום הגשת ההודעה, האפוטרופוס הכללי ישלח אישור (או דחייה) לעניין כניסתו לתוקף של המסמך ויחתום חתימה דיגיטלית בהתאם.

מרגע זה רשאים מיופי הכוח לפעול לפי הוראותיו של הממנה כפי שהן רשומות בייפוי הכוח המתמשך ולפעול מול גופים מוסדיים וצדדים שלישיים בשמו של הממנה.
חשיבות עריכת ייפוי כוח מתמשך היא כה גדולה. הכוח של האדם להחליט בעודו צלול מה יהיה עמו ברגעים בו יזדקק למקורביו ואלו יקבלו החלטות בשמו.

הכוח עובר לידי האזרח ומוריד גם מעמסה בירוקרטית גדולה מהאפוטרופוס הכללי לצד מתן דגש לרצונו ובודו של האזרח.r

שאלות חשובות

האם אני צריך עורך דין שילווה אותי בתהליך גישור?

פעמים רבות שואלים אותי אם יש צורך בליוווי מקביל של עורך דין חיצוני להליך הגישור.

התשובה אינה חד משמעית, אבל ההמלצה היא לתת אמון במגשר ובצוות המקצועי שמלווה את התהליך.

 

 

מה יהיה עם הילדים?

לפני שאנו נפרדים פיזית, ומתחילים להתנהל כזוג גרוש, אנו חייבים לתת את הדעת לכל ההתנהלות היומיומית של הילדים במטרה למזער למינימום את השיבוש באורח החיים הרגיל והתקין שלהם. אין ספק שחייהם יראו מעתה אחרת, הם נאלצים להסתגן לאורח חיים חדש, אך תכנון, שיתוף פעולה שלכם, וראייה לטווח ארוך יקלו על ההתנהלות היומיומית, ויהפכו את השינוי להדרגתי.

למה לבחור בגישור גירושין?

כשאני בוחר נכון ובוחר בשבילי, "החיים שאחרי" לך ולילדיך יראו אחרת. הליך גירושין הינו מורכב רגשית ומלווה בהרבה טלטלות וחוסר וודאות. תוסיפו על זה מאבקים מיותרים על רכוש, וההתאוששות תהיה קשה וארוכה יותר.

יתרונות גישור גירושין עולים על הכל.

דילוג לתוכן