הסכם ממון לפני נישואין

הסכם ממון והסכם לחיים משותפים

לקבלת ייעוץ לתהליך נכון

[contact-form-7 id="132" title="באנר ראשי"]

הסכם ממון לפני נישואין – כן, אתם באמת צריכים את זה!

הידעתם שקיימת עליה בעריכת הסכמי ממון בין בני זוג צעירים?

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו מסמך אשר בו מסדירים בני זוג אשר מתחילים בחיים משותפים כיצד תתבצע חלוקת הרכוש ביניהם, ולא רק,  במקרה של פרידה.

עליה בשיעור עריכת הסכמי הממון לפני נישואין

בשנים האחרונות מספר בני הזוג אשר עורכים הסכמי ממון לפני נישואין ביניהם ומסדירים את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה עולה. קיימות 3 סיבות עיקריות לעליה זו.

הראשונה שבהם, אם בעבר גיל המתחתנים היה נמוך יחסית, בשלב בו עדיין לא נצבר לכל אחד מבני הזוג רכוש אישי, הרי שכיום בני זוג ממסדים את הקשר ביניהם, או מחליטים להביא ילדים משותפים, בגיל מאוחר יותר מבעבר.  שלב בו כל אחד כבר פיתח קריירה, צבר נכסים, מוניטין והחשש כי אלו יעברו לבן הזוג במקרה של פרידה גובר.

הסיבה השניה, אחוז המתגרשים עולה מדי שנה, בשנת 2018 נרשמו 11,145 זוגות שהתגרשו לעומת 10,661  בשנת 2017 – עליה של 5% והמגמה עוד בעיצומה. הפחד להיכנס לסטטיסטיקה עולה ועימו הרצון להסדיר את מערכת היחסים במקרה של פרידה גובר.

הסיבה השלישית לעליה נובעת דווקא מהורי הילדים. החשש שלהם לשתף את ילדיהם בעסקים המשפחתיים שמא בן הזוג השני יקבל חלק מהעסק במקרה של פרידה.

כל אלו מובילים את בני הזוג הצעירים העומדים להינשא להסדיר את יחסי הממון ביניהם בהסכם מסודר עוד לפני הנישואים.

חוששים מפני התגובה של בן/בת הזוג להסכם הממון לפני נישואין?

מתי הופכים יחסים זוגיים לכאלו המצדיקים ומצריכים הסכמים שכאלו?

בני זוג החליטו לחיות חיי משפחה משותפים תחת קורת גג אחת ו/או קיימת אפשרות כי יינשאו וברצונם להסדיר את מערכת החובות והזכויות הרכושיות, הממוניות והאחרות ביניהם, הנובעות מחייהם המשותפים ו/או מנישואיהם.

אך ההחלטה על עריכת הסכם הסכם ממון שכזה אינה מגיעה ברוב המקרים משני הצדדים אלא מצד אחד – בעל הממון.

החשש הכבד הוא שהבקשה להסכם שכזה תעכיר על מערכת היחסים בין בני הזוג ואך תביא לפרידה.

שיחות טלפון רבות שאני מקבלת מעלות את החשש הזה, ועל כן המחסום הגדול שעומד בפני בני הזוג לעריכתו הוא דווקא מכשול רגשי שחשוב לטפל בו בעדינות ולהפיג את החשש של הצד השני. חשוב מאוד ליצור קשר עם עורך דין בעל זיקה רגשית (מגשר/מאמן) כדי לטפל בחששות אלו ובמחסומים העלולים להיווצר.

ואם עברנו את המשוכה הרגשית, מהם הנושאים שיכללו בהסכם הממון?

הסכם ממון לפני נישואין – הנושאים שכולל הסכם שכזה

הסכמי ממון בין בני זוג יכולים להיערך ולהיחתם לפני הנישואין או לאחרי. במידה ובני זוג החליטו לערוך הסכם שכזה לפני הנישואין עליהם לאשרו בפני נוטריון, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

היה ובני הזוג התחתנו זה מכבר וברצונם לערוך הסכם שכזה עליהם לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה כדי שינתן לו תוקף של פסק דין.

הנושאים המקיפים הסכם ממון שונים ומגוונים, בהתאם לחיי בני הזוג והנושאים אותם הם רוצים להכליל בהסכם.

אפשר לכלול את כל האמור במאמר זה ואפשר לכלול חלק, במידה ובני הזוג בוחרים שלא לכלול נושא מסויים, רצוי מאוד לציין זאת במפורש שבחרו שלא לתת לו התייחסות.

לקבלת ייעוץ ופרטים נוספים:

חלק מהנושאים שיעלו בהסכם ממון לפני נישואין הם:

במאמר ארחיב חלק מהנושאים בלבד, ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה בכל הקשור לעריכת ההסכם הפרטני עבורך.

 • פקיעת הקשר
  נושא אשר בעבר היה מקור לסחיטה והתניית ביצוע איזון המשאבים בגירושין או פטירה, חוק יחסי ממון סעיף 5 הסדיר את מועד ביצוע איזון המשאבים כך שאינו תלוי באלו. בהסכם יחליטו בני הזוג כי הם מסכימים כי הקשר ביניהם מבוסס על רצון הדדי לחיים משותפים והוא יתקיים כל עוד ירצו בכך שניהם יחד. פקיעת הקשר תיעשה בדרך שיבחרו, אם בהודעה בכתב בכל צורה שהיא. נהוג להסכים כי בטרם ישלח מי מהצדדים הודעה על פקיעת הקשר לצד השני, הם ינסו לפתור את המחלוקות ביניהם בדרכי שלום ונועם ויעשו את כל הנדרש, בתום לב ובכנות, כדי לבחון את הסיכוי לשיקום הקשר ביניהם.
 • ביצוע גירושין
  לא ניתן מראש להתנות את הגט, אך הסכם ממון מציין סעיפים אשר יקלו על הצד המבקש להתגרש כאשר הצד המתנגד לכך מפר בעצם את ההסכם הפרה יסודית.
 • רכוש
  מה כולל רכוש בני הזוג שאותו ניתן לכלול בהסכם? המונח רכוש כולל כל זכות או חובה, בין היתר חשבונות בנק, זכויות במקרקעין, מטלטלין, מניות, כלי רכב, כספים בארץ ובחו"ל, מוניטין ומגוון רחב נוסף של נושאים בהתאם לעולמם של בני הזוג.
 • הסדר רכושי
  הנושא המשמעותי ביותר בהסכם ממון בין בני זוג הוא כיצד יתחלק הרכוש ביניהם לאחר הפרידה. קיימות 3 אפשרויות עיקריות להסדרים, אסקור בקצרה כל אחד מהם.
 • הסדר שיתוף כללי
  בהסדר זה בני הזוג מסכימים כי כל זכות או חובה של מי מהם בעת פקיעת הקשר תהא משותפת לשני בני הזוג ותאוזן ביניהם בחלקים שווים.
 • הסדר שיתוף חלקי
  כאן מפרידים בין רכוש שהיה ברשות בן הזוג לפני תחילת הקשר ובין רכוש שיצבר לאחר החתימה על ההסכם. בהסדר שיתוף חלקי, הרכוש מהסוג הראשון ישאר בבעלות אותו צד ואילו הרכוש מהסוג השני יחולק בין הצדדים בחלקים שווים.
 • הסדר הפרדה
  ככלל בני זוג המסכימים להסדר הפרדה מגדירים כי כל רכוש אשר היה שייך להם לפני החתימה על ההסכם וכן כל זכות אשר תיצבר גם לאחר החתימה תישאר בבעלותו הייחודית והנפרדת, אלא אם רשמו על שניהם במשותף רכוש.
 • דירת המגורים
  נהוג לקבוע הסדר ספציפי לדירת המגורים כפי שהפסיקה קבעה, ולקבוע כי דירת המגורים הינה נכס משותף של בני הזוג, בהתאמות שונות המתייחסות למספר השנים של בני הזוג במשותף ומספר הילדים. כמו כן, השבחת הנכס על ידי הצדדים במהלך השנים גם זוכה להתייחסות ספציפית בהסכמים אלו.
 • ענייני הילדים
  נהוג שלא להכליל נושא זה בהסכמי ממון שכן ברוב המקרים נחתמים הסכמים אלו בטרם בוא הילדים, ובכל מקרה ההסדרים הנוגעים לילדים אינם מחייבים אותם והם יהיו רשאים להגיש תביעה עצמאית בעניינם. בני זוג אשר בכל זאת מבקשים להעלות על הכתב נושא זה, כותבים זאת ברמה הצהרתית והחשוב הוא שהם יקבלו משקל כלשהו בעתיד, בעת מחלוקת.
 • ביצוע האיזון בפועל
  נושא חשוב בהסכם שיש לתת את הדעת עליו, הוא שבמועד פקיעת הקשר בני הזוג יפנו לאיש מקצוע מתאים כדי שזה יקבע את שווי פרטי הרכוש, תוך שמירה על תום לב וגילוי מלא.
 • פתרון מחלוקות
  מאחר ועריכת הסכם ממון נובעת מהרצון של בני הזוג לייתר הליכים משפטיים בעתיד, כלולה בדרך כלל בהסכם הממון הוראה בדבר פניה להליכי גישור, בעת פקיעת הקשר וביצוע ההסכם.
 • נושאים נוספים
  קיימים נושאים נוספים המתייחסים להשבחת ועליית ערך זכויות נפרדות, תחלופים, העדר כשירות אשר חשוב לכלול אותם בהסכם זה.

לסיכום, הסכם ממון טרום נישואין בא להגן על הצדדים במקרה של פרידה. במועד פקיעת הקשר, בדרך כלל בני זוג קיימו כבר זוגיות אשר הניבה הקמת משפחה וילדים, צברה נכסים משותפים ועריכת ההסכם תמנע מלחמות מיותרות בעת הפרידה.

לקריאה נוספת

שאלות חשובות

האם אני צריך עורך דין שילווה אותי בתהליך גישור?

פעמים רבות שואלים אותי אם יש צורך בליוווי מקביל של עורך דין חיצוני להליך הגישור.

התשובה אינה חד משמעית, אבל ההמלצה היא לתת אמון במגשר ובצוות המקצועי שמלווה את התהליך.

 

 

מה יהיה עם הילדים?

לפני שאנו נפרדים פיזית, ומתחילים להתנהל כזוג גרוש, אנו חייבים לתת את הדעת לכל ההתנהלות היומיומית של הילדים במטרה למזער למינימום את השיבוש באורח החיים הרגיל והתקין שלהם. אין ספק שחייהם יראו מעתה אחרת, הם נאלצים להסתגן לאורח חיים חדש, אך תכנון, שיתוף פעולה שלכם, וראייה לטווח ארוך יקלו על ההתנהלות היומיומית, ויהפכו את השינוי להדרגתי.

למה לבחור בגישור גירושין?

כשאני בוחר נכון ובוחר בשבילי, "החיים שאחרי" לך ולילדיך יראו אחרת. הליך גירושין הינו מורכב רגשית ומלווה בהרבה טלטלות וחוסר וודאות. תוסיפו על זה מאבקים מיותרים על רכוש, וההתאוששות תהיה קשה וארוכה יותר.

יתרונות גישור גירושין עולים על הכל.