כמה משלמים מזונות

מזונות ילדים - כמה, עד מתי ומי משלם?

לקבלת ייעוץ לתהליך נכון

[contact-form-7 id="132" title="באנר ראשי"]

חישוב דמי מזונות ומדור – ההלכה החדשה בענייני מזונות

חישוב מזונות

חישוב מזונות

כחלק מהליך גירושין של בני זוג נדונה סוגיית מזונות הילדים ותשלום המדור עבורם.

  • כיצד קובעים את סכום מזונות הילדים שישולמו?
  • על מי חל נטל תשלום המזונות?
  • מי זכאי לתשלום מזונות?
  • במאמר זה ננסה לעשות סדר בשאלות אלו ואחרות ונשפוך אור על הפסיקה החדשה בענין.

מי זכאי לקבלת דמי מזונות?

על פי חוקי מדינת ישראל, הורה חייב לשאת בצרכי מחייתם של ילדיו הקטינים, ובמילים אחרות חייב בתשלום מזונות להם.

במקרה של משפחה בה שני ההורים חיים יחד, הרי תשלום מזונות הילדים נעשה במסגרת ניהול משק הבית הכללי, ובד"כ אין דיון איזה צד לוקח עליו את נטל התשלום.

הסוגיה נדונה במשפחות שבהן ההורים אינם חיים יחדיו, אז נשאלת השאלה על מי מוטלת החובה לתשלום וכיצד תתחלק האחריות הזו? נחזור לשאלה זו בהמשך.

הזכאות לקבלת תשלום מזונות היא של קטינים, מתחת לגיל 18. ילדים שעברו את גיל 18 ועד לגיל 21 זכאים לתשלום מופחת של מזונות, בד"כ 1/3 מהסכום שהיה נהוג עד כה.

איך נקבעים דמי מזונות?

חוק הכשרות המשפטית קובע את מערכת היחסים בין הורים לבין ילדיהם והוא מורה בסעיף 14, כי ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

ובסעיף 15 נאמר, כי האפוטרופסות כוללת בחובה את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטינים, לחינוכם, לימודיהם, הכשרתם ועבודתם.

זו המשמורת המשפטית של מונח האפוטרופסות.

לצד זה קיימת משמורת פיזית המקנה להורים את הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו.

סוגיית המשמורת הפיזית נדונה רבות בבתי המשפט לענייני משפחה במסגרת הליכי גירושין, וגם כמובן בהליכי גישור גירושין של בני זוג העומדים בפני פרידה.

בהליך גישור מנסים בני הזוג להגיע להסכמות בדבר השהות הפיזית של הילדים, בכפוף ליכולתם לשהייה פיסית עם הילדים. במאמר מוסגר נאמר, שטובת הילדים הינה חלוקה פיזית שווה בין האב לאם, ויטב יהיה ששני ההורים יקחו חלק פעיל ושווה בגידול הילדים, במיוחד לאור פרידה וגירושין.

בבתי המשפט, באין הסכמה, יפסוק בית המשפט את זמני השהות של ההורים עם ילדיהם לפי טובת הילדים.

סכום המזונות ייקבע בהסכם

בשנת 2017 פסק בית המשפט העליון פסק דין תקדימי (בע"מ 919/15) אשר שינה את ההלכה שהיתה נהוגה עד כה והיתה כפופה לדין העברי, לפיה לא עוד נטל תשלום מזונות הילדים באופן מוחלט ואבסולוטי על האב לבדו, אלא יש להתחשב במספר פרמטרים ובמיוחד בזמני השהות של הילדים עם כל צד.

סכום המזונות נקבע בד"כ בהסכם בין בני הזוג, אם בהליך גירושין ופרידה או כחלק מהסכם הורות משותפת, כאשר בני זוג מביאים לעולם ילדים ללא מסגרת זוגית מחייבת.

סכום המזונות נקבע כחלק ממסגרת האחריות ההורית של ההורים על ילדיהם וחלוקת המשמורת הפיזית אצלם.

עקרונות היסוד בקביעת מזונות הם טובת הילד ושוויון בין ההורים ללא הבחנה מגדרית, והאיזון ביניהם, והם אלו שהנחו את ההלכה של פסק דין זה.

הדין שהיה נהוג  – על פי הדין העברי, חובת תשלום המזונות ההכרחיים (ביגוד, הנעלה בסיסית, חינוך פורמלי, ביטוח בריאות, תרופות שגרתיות) מוטלת על האב, ועל האם לא חלה חובה זו.

מגיל לידה ועד גיל 6 – קיימת חבות מזונות מוחלטת ללא קשר ליכולתו הכלכלית של האב.

מגיל 6 ועד גיל 15 האב ממשיך לשאת בתשלום הצרכים ההכרחיים של הקטינים, והאם, אם ידה משגת, משתתפת יחד עמו בתשלום הצרכים שאינם הכרחיים, כגון חוגים, מתנות, שיעורים פרטיים, מעונות יום וכד'.

מגיל 15 ואילך – האב והאם ישאו בתשלום המזונות לפי יחס הכנסותיהם, ואלו יחשבו הוצאות מדין צדקה.

כמה משלמים מזונות

סכום המזונות ייקבע בהסכם

בשנת 2017 פסק בית המשפט העליון פסק דין תקדימי (בע"מ 919/15) אשר שינה את ההלכה שהיתה נהוגה עד כה והיתה כפופה לדין העברי, לפיה לא עוד נטל תשלום מזונות הילדים באופן מוחלט ואבסולוטי על האב לבדו, אלא יש להתחשב במספר פרמטרים ובמיוחד בזמני השהות של הילדים עם כל צד.

סכום המזונות נקבע בד"כ בהסכם בין בני הזוג, אם בהליך גירושין ופרידה או כחלק מהסכם הורות משותפת, כאשר בני זוג מביאים לעולם ילדים ללא מסגרת זוגית מחייבת.

סכום המזונות נקבע כחלק ממסגרת האחריות ההורית של ההורים על ילדיהם וחלוקת המשמורת הפיזית אצלם.

עקרונות היסוד בקביעת מזונות הם טובת הילד ושוויון בין ההורים ללא הבחנה מגדרית, והאיזון ביניהם, והם אלו שהנחו את ההלכה של פסק דין זה.

הדין שהיה נהוג  – על פי הדין העברי, חובת תשלום המזונות ההכרחיים (ביגוד, הנעלה בסיסית, חינוך פורמלי, ביטוח בריאות, תרופות שגרתיות) מוטלת על האב, ועל האם לא חלה חובה זו.

מגיל לידה ועד גיל 6 – קיימת חבות מזונות מוחלטת ללא קשר ליכולתו הכלכלית של האב.

מגיל 6 ועד גיל 15 האב ממשיך לשאת בתשלום הצרכים ההכרחיים של הקטינים, והאם, אם ידה משגת, משתתפת יחד עמו בתשלום הצרכים שאינם הכרחיים, כגון חוגים, מתנות, שיעורים פרטיים, מעונות יום וכד'.

מגיל 15 ואילך – האב והאם ישאו בתשלום המזונות לפי יחס הכנסותיהם, ואלו יחשבו הוצאות מדין צדקה.

חישוב דמי המדור במזונות

לסכום המזונות יתווסף רכיב המדור, המהווה צורך הכרחי של הילד, והאב נושא בו לבדו, שכן הינו רכיב הכרחי. (נדון בהמשך בפסיקה המתקדמת). שיעור המדור נקבע בד"כ לי מספר הילדים: כאשר מדובר בילד אחד יעמוד התשלום על סך של 30% מסך עלויות המדור (דמי שכירות, חשמל, מים, ארנונה, ועד בית, גז, תחזוקה), 40% עבור שני ילדים ו 50% עבור שלושה ילדים ומעלה. במידה והאישה מתגוררת בבית בבעלותה, רכיב המדור ישתנה.

נחזור לבע"מ 919/15, שם נדונה הסוגייה בדבר מזונות קטינים במקרה של משמורת פיזית משותפת.

אם נפרש את הדין העברי שהבאנו לעיל, הרי שבני זוג אשר מחלקים באופן שווה את זמני השהות שלהם עם ילדיהם, חובת תשלום המזונות עבור הילדים בני 6-15 חלה לבדה על האב.

נחזור שוב, על פי הדין שהיה נהוג, האחריות למזונות הכרחיים מוטלת באופן בלעדי על האב, בעוד האם פטורה מהם לחלוטין, תהא חלוקת המשמורת הפיזית אשר תהא.

חישוב המדור והשיוויון בין המינים

האב, אשר מלין את ילדיו במחצית מהזמן אצלו, משלם אם כן עבור השהות של הילדים עימו ועבור השהות של הילדים עם האם.

מצב זה הותיר אבות רבים בחסרון כיס ובחוסר יכולת לכלכל את עצמם, ובכך נמנעה האפשרות של אבות רבים למשמורת פיזית משותפת.

הסוגיה מתחדדת כאשר שני בני הזוג המתגרשים הם בעלי הכנסות שוות ומקורות ההכנסה שלהם שווים.

נניח שכל אחד מהם משתכר 10000 ₪ לחודש, רכושם לאחר הגירושין חולק באופן שווה, הם שכרו דירות מגורים בעלות של 4000 ש"ח כל אחד, הרי כל אחד נותר עם 6000 ש"ח לחודש לכלכל את עצמו ואת ילדיו. הדין העברי חייב את האב להעביר לידיה של האם תשלום עבור הצרכים ההכרחיים של הילדים וכן את רכיב המדור בגובה של 3000 ש"ח.

לאחר שנפחית סכום של כ 2500 שח לכלכלה אישית, נותר לאב 500 ש"ח ובידי האישה 6500 ש"ח. להזכירכם, זמני השהות של הילדים שווה.

גובה דמי מזונות

מזונות הכרחיים

המזונות ההכרחיים של הילדים, החלים על האב כאמור לעיל, נעים בין 1300  ל 1400 שח לילד יחיד. אם מדובר בכמה ילדים במשפחה חופפים חלק מסכום הבסיס כך שהסכום הכולל פוחת (ע"א 552/87 ורד נ' ורד).

מדור הילדים כאמור לעיל כ 30% עבור ילד אחד, 40% עבור שני ילדים ו 50% עבור 3 ויותר.

מזונות מדין צדקה

סכום מזונות מדין צדקה נהוגים על פי הכלל כי אדם חייב לפרנס את ילדיו ולא רק לספק את צרכיו ההכרחיים. הוא צריך לתת לו למזונותיו סכום שיאפשר לו לחיות באותה רמת חיים, אשר הורגל אליה או שהוא ראוי לה. (פס"ד פורטוגז). החיוב במזונות מדין צדקה הוא חיוב משפטי לכל דבר ועניין והוא חל על האב ועל האם באופן שווה כלפי הקטינים. מזונות מסוג זה, לגילאי 15 ואילך מהווים תוספת לשיעור המזונות ההכרחיים, שהזכרנו לעיל, האחרונים כאמור חלים על האב לבדו.

נחזור לבע"מ 919/15 בהמשך.

הוצאות מיוחדות והוצאות חינוך

הוצאות מיוחדות הן הוצאות אשר הוצאו בפועל על הקטינים, כדוגמת טיפולי חירום רפואיים, משקפיים, אבחונים דידקטיים, טיפולים פסיכולוגיים וכד'. החלוקה בין ההורים על הוצאות אלו היא שווה ללא קשר לרמת ההכנסה של ההורים. במקרים מסויימים, במהלך תהליך גישור, יכולים הצדדים להסכים על חלוקה שונה של נטל ההוצאה הכלכלית הזו, בהסכמה.

הוצאות החינוך כוללות תשלום בגין קייטנות, חוגים, צהרונים, מעון, וגם הוצאה זו מתחלקת שווה בשווה בין ההורים, אלא אם הסכימו אחרת.

מה ההלכה כאשר קיימת משמורת פיזית משותפת של שני ההורים כך שקיימת חלוקה שוויונית של זמני השהייה ביניהם וכן מצבם הכלכלי זהה?

עיקר הדיון בבע"מ 919/15 דן בסוגיה זו תוך שימת לב לשלושה עקרונות:

  • הבטחת צרכיהם של הילדים ברמה מספקת שנקבעה בהתאמה לרמת החיים שהורגלו אליה לפני הנישואין.
  • הבטחת המזונות לילדים באופן שווה בשני הבתים והגנה שמא צרכים מסויימים "יפלו בין הכיסאות" ביחס לזהותו של מי נושא באחריותם.
  • הבטחה מקסימלית של רווחתם הנפשית של הילדים.

החלטת בית המשפט בבע"מ 919/15 מיישמת את עקרון השוויון בקביעת הסדרי מזונות במשמורת משותפת כך ששני ההורים צריכים לשאת בעול המזונות. אין חיוב אוטומטי של האב בתשלום זה. היקף ההשתתפות של ההורים בתשלומי המזונות תיעשה בהתאמה לשיעור ההשתכרות שלהם.

פסק הדין מבחין בין הוצאות הנוגעות לפעילות היומיומית השוטפת של הילדים כגון מזון, מים, הסעות ובילויים משפחתיים שגרתיים לבין הוצאות נוספות שאינן שוטפות. בפעילות יומיומית שוטפת ההוצאות הללו מתקזזות בעין בין ההורים.

מה עם ההוצאות שאינן מתקזזות בעין בין ההורים ומה יהיה המנגנון הראוי לניהול הוצאות אלו?

בהנחה שבין בני הזוג קיימים שיח והסכמות ניתן להתייחס גם להוצאות אלו כקיזוז בעין. אך לעיתים קרובות הדבר אינו אפשרי בשל תקשורת לוקה בין ההורים במהלך הגירושין או העדר אמון ורצון טוב, דבר שיוביל את הילדים למרכז הסכסוך בין ההורים ולהפרת שלוותם. הפתרון המוצע בפסק הדין הוא לקבוע הורה מרכז אשר יקבל לידיו מההורה השני את מחצית מהמזונות בגין ההוצאות שאינו שוטפות. ההורה המרכזי יכול שיהיה האב או האם, בכפוף לטובתם של הילדים ובהסתמך על הריכוז במהלך חיי הנישואין.

ענייני מדור לפי בע"מ 919/15

כל הורה יישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים.

לסיכום, במהלך השנים האחרונות השתנתה ההלכה בבתי המשפט לפיה חבות תשלום המזונות חלה על האב לבדו, וכי בקביעת שיעור המזונות לקטינים יש לקחת בחשבון את זמני השהות של ההורים עם ילדיהם.

במשמורת פיזית משותפת נקבע כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 6-15, וחלוקת החיוב ביניהם נקבעת על פי יכולתיהם הכלכליות מכלל המקורות שלהם, לרבות הכנסה משכר עבודה.

כפועל יוצא מכך, במקרים מסוימים, יופחת חיובו של האב בהשוואה למקובל עד לפסק דין זה.

אם ההורים שווים מבחינה כלכלית, הרי שיתכן וכל הורה יישא במזונותיו.

 

שאלות חשובות

האם אני צריך עורך דין שילווה אותי בתהליך גישור?

פעמים רבות שואלים אותי אם יש צורך בליוווי מקביל של עורך דין חיצוני להליך הגישור.

התשובה אינה חד משמעית, אבל ההמלצה היא לתת אמון במגשר ובצוות המקצועי שמלווה את התהליך.

 

 

מה יהיה עם הילדים?

לפני שאנו נפרדים פיזית, ומתחילים להתנהל כזוג גרוש, אנו חייבים לתת את הדעת לכל ההתנהלות היומיומית של הילדים במטרה למזער למינימום את השיבוש באורח החיים הרגיל והתקין שלהם. אין ספק שחייהם יראו מעתה אחרת, הם נאלצים להסתגן לאורח חיים חדש, אך תכנון, שיתוף פעולה שלכם, וראייה לטווח ארוך יקלו על ההתנהלות היומיומית, ויהפכו את השינוי להדרגתי.

למה לבחור בגישור גירושין?

כשאני בוחר נכון ובוחר בשבילי, "החיים שאחרי" לך ולילדיך יראו אחרת. הליך גירושין הינו מורכב רגשית ומלווה בהרבה טלטלות וחוסר וודאות. תוסיפו על זה מאבקים מיותרים על רכוש, וההתאוששות תהיה קשה וארוכה יותר.

יתרונות גישור גירושין עולים על הכל.